Trygghet

PensionsOptimering AB

Org.nr: 556870-5585

Huvudkontor
PensionsOptimering AB
Hamntorget 5, 251 12 Helsingborg
042 – 13 16 00
www.pensionsoptimering.com

  • PensionsOptimering AB är av Finansinspektionen godkänd fond- & försäkringsförmedlare samt anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice AB.
  • PensionsOptimering AB är registrerat hos Bolagsverket och under Finansinspektionens tillsyn.
  • PensionsOptimering AB är medlem i en av Sveriges största förmedlarorganisationer, Tydliga AB.
  • Våra rådgivare är licensierade via SwedSec och Insuresec.
  • PensionsOptimering:s intäkter består av förmedlingsprovisioner.

Ansvarsförsäkring nr SP1660663.1.2, IF.

Klagomål ska framföras skriftligen

Gäller klagomålet dina försäkringar:

PensionsOptimering AB
Att: Magnus Johansson
Hamntorget 5
251 12 Helsingborg

E-post: magnus@pensionsoptimering.com

Gäller klagomålet dina placeringar:

Svensk Värdepappersservice AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden.